Patientsäkerhetslagen 1177

Patientsäkerhet – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Som patient kan du bidra till säkrare vård genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

Patientlagen – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Patientsäkerhetslagen – Samlat stöd för patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen – Patientsäkerhet

19 mars 2020 — Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patient-säkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling …

Patientsäkerhetslag (2010:659) Svensk författningssamling 2010:2010:659 t.o.m. SFS 2023:36 – Riksdagen

Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Patientsäkerhet – Lagar och föreskrifter – Vårdgivarguiden

Patientsäkerhet – Lagar och föreskrifter | Vårdgivarguiden

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Lagen reglerar bland annat vårdgivarens skyldighet att bedriva ett …

Hur ser vårdgivares skyldigheter och ansvar för patientsäkerhet ut? Vilket ansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?

Patientsäkerhetslagen – Wikipedia

Patientsäkerhetslagen (2010:659) är en svensk lag som antagits av riksdagen och som trädde i kraft 1 januari 2011. Den ersatte då Lagen om yrkesverksamhet …

Patientsäkerhet – Psykiatri Södra Stockholm

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador så att en god vård kan erbjudas.

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården.

Patientsäkerhet

Sjuk – var kan jag få hjälp? I Stockholms län finns det många vägar till vård. På 1177 finns sjukvårdsrådgivning och hjälp med att hitta rätt i vården. 1177 …

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde är patientsäkerheten viktig för oss och vi strävar efter att ha ett högt säkerhetstänkande. 

Patientsäkerhet – Riddargatan 1

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetslagen säger att vi som vårdgivare ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador. Allt för att du som patient ska få en så god vård som …

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde är patientsäkerheten viktig för oss och vi strävar efter att ha ett högt säkerhetstänkande. 

Keywords: patientsäkerhetslagen 1177