Spärra journal stockholm 1177

Spärr av patientjournal eller beställa loggutdrag

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. … journalföring och din journal på 1177 Vårdguidens webbplats om dina rättigheter i vården.

Din journal – Stockholms läns sjukvårdsområde

Din journal

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. 

Spärra journaluppgifter – 1177

Det kallas för att spärra uppgifter i journalen. Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter, men det går inte att se själva innehållet. Om du spärrar …

Din journal – 1177

Du kan när som helst logga in på 1177.se och begära hävning av en spärr. Du kan också kontakta Telefonservice, 0774 – 44 10 10. Då får du en blankett hemskickad …

Spärra journal – 1177

Det kallas för att spärra uppgifter i journalen. Kontakta den eller de vårdenheter där du vill ha dina journaluppgifter spärrade.

Rätta eller spärra uppgifter i en patientjournal | IVO.se

E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via e-tjänsterna på 1177.se.

Journal via nätet, e-tjänsten Journalen 1177 – Vårdgivarguiden

Journal via nätet, e-tjänsten Journalen | Vårdgivarguiden

regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter; patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett …

E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via e-tjänsterna på 1177.se.

Din journal – Norra Stockholms psykiatri

Din journal

JOURNAL. Du har som patient möjlighet enligt 4 kap 4§ Patientdatalagen (2008:355) … Du kan bara spärra journalinformation som … 1177.se/patientjournalen.

Här hittar du information om journalföring inom Stockholms läns landsting. 

PATIENTINFORMATION OM SPÄRR AV JOURNAL

Du kan välja att spärra hela eller delar av den journal du har i det nuvarande journalsystem vi har inom Danderyds Sjukhus AB. När du spärrar ska du också ta …

Information för begäran av journalspärr eller hävning av …

Information för begäran av journalspärr eller hävning av journalspärr vid Danderyds Sjukhus AB – Danderyds sjukhus

Du kan välja att spärra hela eller delar av den journal du har i det nuvarande journalsystem vi har inom Danderyds Sjukhus AB. När du spärrar ska du också ta ställning till vilken information du vill spärra. De journaler som går att spärra är de som har upprättats från och med 23 december 2010.

Keywords: spärra journal stockholm 1177